Memorial Josep Barberà


Premis d’Arqueologia-Memorial Josep Barberà i Farràs

Aquests premis han estat instituïts en record del nostre fundador i president Josep Barberà i Farràs (Barcelona 1925-2003)

1a edició: X. Mangado Llach ( 2004). L’arqueopetrologia del sílex. Una clau per al coneixement paleoeconòmic i social de les poblacions prehistòriques. SCA, Barcelona, 116 pàgs. Exhaurit format paper. Format pdf: mangado-memorial-barbera-1

2a edició: J. M. Tejero Cáceres (2005). El treball de l’os a la Prehistòria. Anàlisi morfotecnològica de la indústria sobre matèries dures animals de la cova del Parco (Alòs de Balaguer, Lleida). SCA, Barcelona, 153 pàgs. Exhaurit format paper. Format pdf: 2ed-treball-os

3a edició: F. J. López Cachero (2006). Aproximació a la societat del nord-est peninsular durant el bronze final i la primera edat del ferro. El cas de la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona). SCA, Barcelona, 156 pàgs. Exhaurit fomat paper. Format pdf: Memorial Barberà-3ed

4a edició: J. O. Font Cot (2007). Els dòlmens catalans en el context de l’Europa occidental. Un acostament des de l’arqueoastronomia. SCA, Barcelona, 112 pàgs. Exhaurit format paper. Format pdf: Memorial Barberà-4ed

5a edició: S.Valenzuela Lamas (2008). Alimentació i ramaderia al Penedès durant la protohistòria (segles VII-IIIaC). SCA, Barcelona, 165 pàgs. Exhaurit format paper. Format pdf: Memorial Barberà-5ed

6a edició: J. Menchon Bes (2009). La muralla romana de Tarragona. Una aproximació. SCA, Barcelona, 240 pàgs. Exhaurit format paper. Format pdf: Memorial Barberà-6ed

7a edició: M. Yubero i X. Rubio (2010). Models geogràfics, GIS i arqueologia. El cas d’estudi del poblament prehistòric a la conca del riu Ripoll (Vallès, 5500-550 ane). SCA, Barcelona, 165 pàgs. Exhaurit format paper. Format pdf: Premi-7ed

8a edició: J. Sales Carbonell (2011). Arqueologia de les seus episcopals tardoantigues al territori català (253-713). SCA, Barcelona, 151 pàgs. Exhaurit format paper. Format pdf: Memorial Barberà-8ed

9a edició: N. Salazar Ortiz (2012). L’ager del Municipium Sigarrensis: poblament i xarxa viària entre la prehistòria i l’Antiguitat Tardana. SCA, Barcelona, 132 pàgs. Exhaurit format paper. Format pdf: Memorial Barberà-9ed

10a edició: J. Noguera, E. Ble i P. Valdés (2013). La Segona Guerra Púnica al nord-est d’Ibèria: una revisió necessària. SCA, Barcelona, 124 pàgs. Preu soci: 16€; preu no soci: 21€.

11a edició: I. Garcés, T. Reyes (coords.) (2014). Aeso, d’oppidum ibèric a municipium romà. Isona, Pallars Jussà. SCA, Barcelona, 191 pàgs. Preu soci: 20€; preu no soci: 26€.

12a edició: A. Martín i Oliveras (2015). Arqueologia del vi a l’època romana: Del cultiu al consum. Marc teòric i epistemològic. SCA, Barcelona, 245 pàgs. Preu soci: 19€; preu no soci: 27€.

13a edició: J. Ramos Ruiz (2016). Turó de la Rovira. Arqueologia d’un conflicte. SCA, Barcelona, 102 pàgs. Preu soci: 12€; preu no soci: 18€.

14a edició: F. Xavier Oms Arias (2017). La neolitització del nord-est de la península Ibèrica. SCA, Barcelona, 134 pàgs. Preu soci: 16€; preu no soci: 21€.

15a edició: E. Travé Allepuz (2018). La ceràmica comuna de cuina d’època medieval: Provinença, tecnologia i comerç al camp català. SCA, Barcelona, 131 pàgs. Preu soci: 16€; preu no soci: 21€.

16a edició: L. Gallego Vila (2019). Edificis ferits. Un estudi historicoarqueològic dels bombardeigs de Barcelona. SCA, Barcelona, 135 pàgs. Preu soci: 16€; preu no soci: 21€.

17a edició: A. Rubio i Mora i R. Viñas i Vallverdú (2020). Les representacions simbòliques prehistòriques del Cocó de la Gralla (Mas de Barberans, Tarragona). SCA, Barcelona, 120 pàgs. Preu soci: 15€; preu no soci: 20€.

18a edició: A. Pratdesaba i Sala (2021). El procés de fortificació i reocupació del territori a Catalunya entre els rius Ter i Llobregat en època visigòtica i carolíngia. El cas de l’Esquerda (segles VIII-X). SCA, Barcelona, 173 pàgs. Preu soci: 20€; preu no soci: 26€.

19a edició: M. Pinto Monte (2022). Repensar la tipologia de la ceràmica majòlica valenciana d’època medieval i moderna. SCA, Barcelona, 182 pàgs. Preu soci: 20€; preu no soci: 26€.

20a edició: D. Asensio Vilaró i J. Francès Farré (2023). Economia i societat a la Laietània ibèrica. Estudi dels conjunts ceràmics de Ca n’Oliver (Cerdanyola del Vallès) dels segles VI al III aC. SCA, Barcelona, 137 pàgs. Preu soci: 16€; preu no soci: 22€.

Venda: SCA en horari d’atenció al públic i a sca@scarqueologia.com

 


© 2024 SCA |