Què oferim


Un seguit de serveis i activitats:

  • Conferències, seminaris i col·loquis
  • Cursos
  • Visites comentades a exposicions
  • Excursions i viatges comentats per especialistes
  • Publicacions pròpies
  • Entrada gratuïta i amb descomptes a més de 30 museus d’arqueologia de Catalunya Museus-2023

Totes aquestes activitats amb descomptes o gratuïtes pels socis i sòcies …

  • Informació mensual als socis i sòcies de totes les activitats pròpies i de nombroses notícies relacionades amb el món de l’Arqueologia, el Patrimoni i els Museus, a través de la circular Full d’informació i també del vostre correu electrònic
  • Servei d’assessorament en matèria de Patrimoni i Arqueologia
  • Descomptes en moltes publicacions
  • Una biblioteca d’Arqueologia (amb un fons actual de més de 8.000 obres) oberta de dilluns a divendres de 17.30 a 20 h, per a tots els socis i sòcies.

© 2023 SCA |