Biblioteca


Més de 8.000 títols d’arqueologia a disposició de tots els nostres associats.

La biblioteca es troba a la nostra seu i està oberta de dilluns a divendres de 17.30 a 20 h.

Nova secció per a internautes: La rata de la biblioteca

la primera:   gener08
                  

© 2024 SCA |