PUNT D’INFORMACIÓ


El dia 24 de febrer va tenir lloc un punt d’informació de la SCA a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Donem la benvinguda a els 15 estudiants, nous associats!


© 2024 SCA |