Compreu les noves publicacions de la SCA


6ª edició: Joan Menchon Bes (2009) La muralla romana de Tarragona. Una aproximació, SCA, Barcelona, 242 pàgs. Preu soci 20€; preu no soci 25€.

Jose Miguel Tejero (2009)Os, banya i ivori. Tecnologia de l’explotació de les matèries òssies a la Prehistòria, SCA, Barcelona, 88 pàgs. Preu soci 10€; preu no soci 13€.

Tenim aquesta mateixa publicació en llegua castellana. Mateixos preus que la versió catalana.

.6ena edició del Premi d’Arqueologia Memorial Josep Barberà i Farràs


El dia 26 de novembre va tenir lloc l’acte d’entrega del Premi d’Arqueologia Memorial Josep Barberà al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona

Enguany el premi ha estat atorgat a l’obra Les muralles de Tarragona: una aproximació del soci tarragoní Joan Menchón i Bes

El guanyador

Els guanyadors de la primera, sexta i quarta edició

Socis que van rebre el diploma dels 25 anys amb la SCA


© 2024 SCA |