Compreu les noves publicacions de la SCA


6ª edició: Joan Menchon Bes (2009) La muralla romana de Tarragona. Una aproximació, SCA, Barcelona, 242 pàgs. Preu soci 20€; preu no soci 25€.

Jose Miguel Tejero (2009)Os, banya i ivori. Tecnologia de l’explotació de les matèries òssies a la Prehistòria, SCA, Barcelona, 88 pàgs. Preu soci 10€; preu no soci 13€.

Tenim aquesta mateixa publicació en llegua castellana. Mateixos preus que la versió catalana.

.


© 2022 SCA |