CURS D’ARQUEOLOGIA ROMANA


In nomine Domini ecclesia consecrata est: nous espais cristians dins la ciutat clàssica (segles III-VII dC)

Un nou curs impartit pels professors:

Dra. Jordina Sales i Dr. Carles Buenacasa

Del 9 al 14 de novembre Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

Per a més informació veure el programa adjunt 4t Curs Espais cristians


© 2022 SCA |