PALEOPATOLOGIA. ELS PRIMERS VESTIGIS DE LA MALALTIA


La Fundació Uriach ofereix a tots els socis i sòcies un exemplar gratuït d’aquesta obra en dos volums deguda a la ploma del nostre soci d’honor Dr. Domènec Campillo i publicada l’any 1993. Encara teniu temps d’encarregar-la fins el 30 d’agost enviant un correu electrònic a la SCA


© 2024 SCA |